YMA 3710 Lineaaralgebra


13.  Tasandi normaalvõrrand, punkti kaugus tasandist. Tasandite kimp.
  Tasandi normaalvõrrand. Punkti kauguse arvutamine tasandist. Tasandite kimp ja selle kasutamine ülesannete lahendamiseks.
  (loeng_20.pdf   loeng_20_01.pdf )
 
   
Ülesanded Lahendusi