Kairi Kasemets

küberneetikainstituudi vanemlektor

kairi.kasemets@ttu.ee

ruum U05-412
telefon 6203055

 

Õppetöö:

Diferentsiaalvõrrandid YMR0010

Diferentsiaalvõrrandid YMR5720

Arvutusmeetodid YMR5730

Matlab ja numbriline modelleerimine YMX0261

Matlab ja numbrilised meetodid YMX0262

Matemaatika täiendõpe YMA0090

Rakendusmatemaatika UTT0040

Tõenäosusteooria ja matem. statistika YMR3720

Kaugõpe ainetes YMM3730, YMA3710