Programm

LOENGUD:

1. loeng

2. loeng

3. loeng

4. loeng

HARJUTUSED:

1. harjutustund

2. harjutustund

3. harjutustund – I kontrolltöö

4. harjutustund

5. harjutustund

6. harjutustund

7. harjutustund – II kontrolltöö

8. harjutustund

Kodune kontrolltöö

NB! Korralikult vormistatud lahenduse võib esitada elektroonselt (pdf-na) või tuua paberkandjal hiljemalt 3 päeva enne eksamit.

Andmestik

Kodused ülesanded

Laplace’i funktsiooni tabel I. Tammeraidi õpikust “Tõenäosusteooria ja matem. statistika”

Studenti jaotus