Programm

Kirjanduse nimestik

Vead, vigade liigitus

Võrrandite lahendamine

Võrrandisüsteemide lahendamine

Funktsioonide interpoleerimine

Tükiti polünomiaalne interpolatsioon

Lähendamine vähimruutudega

Numbriline diferentseerimine ja integreerimine

Diferentsiaalvõrrandite numbriline lahendamine

 

Kordamisteemad esimeseks kontrolltööks

Kordamisteemad teiseks kontrolltööks

 

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. loeng

Kodused ülesanded

Diferentsvalemid

 

Matlabi-Octave tutvustus prof Jaan Jannolt:

 Põhioperatsioonid

 Maatriksid, vektorid ja lineaarsed süsteemid

 Graafikud

 Mittelineaarsed võrrandid ja võrrandisüsteemid

 Interpoleerimine

 Tuletiste ja integraalide arvutamine