Laiendatud programm

Teemad

Lühikonspekt

2006 a. loengud (esineb erinevusi selle aasta loengutega võrreldes)

Punkt 3 (Esimest järku võrrandi geomeetriline lahendamine. Isokliinid.)

 

Punkt 13, 14 (DV iseärased punktid, iseärane lahend)

Ülesannete kogu (A. Pedas “Diferentsiaalvõrrandite ülesannete kogu”)

Kodused ülesanded

Ülesandeid kordamiseks

Kordamisküsimused

I kollokviumi teemad

II kollokviumi teemad