Laiendatud programm

Lühikonspekt, I osa

YMR0010 videoloengud aastast 2006 (kattuvad osaliselt selle ainega)

Esimest järku võrrandi geomeetriline lahendamine. Isokliinid

 

DV iseärased punktid, iseärane lahend

 

Ülesannete kogu (A. Pedas “Diferentsiaalvõrrandite ülesannete kogu”)

 

2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.,  13., 14., 15., 16. loeng

Kordamisteemad I kollokviumiks

Kordamisteemad II kollokviumiks

Kodused ülesanded