YMA 3710 Lineaaralgebra


14.  Mõnede analüütilise geomeetria ülesannete lahendamine vektorkujul
  Tasandi suhtes sümmeetrilise punkti kohavektori leidmine. Sirge suhtes sümmeetrilise punkti kohavektori leidmine. Punkti kauguse leidmine sirgest. Kahe kiivsirge vahelise kauguse ja nendele tõmmatud ühise ristsirge võrrandi leidmine.
   
  Iseseisev töö raamatu "Analüütiline geomeetria" põhjal.

6.13. Ruumigeomeetria ülesannete lahendusi vektorkujul, lk.215 - 218.
 
   
Ülesanded Lahendusi