YMA 3710 Lineaaralgebra


10.  Afiinne ja eukleidiline punktiruum
  Afiinse ruumi mõiste. Punkti koordinaadid afiinses ruumis, reeperi mõiste. Eukleidiline punktiruum, ristreepeer ja ristkoordinaatide süsteem.
  (loeng_16.pdf)
 
   
Ülesanded Lahendusi