YMA5200 Üldalgebra alused

Laiendatud programm rtf-failina

Põhiõpik: Puusemp, P. Üldalgebra alused. Tallinn, TTÜ kirjastus, 2012.

Kirjandust üldalgebra kohta TTÜ raamatukogus

Kirjandust üldalgebra kohta internetis

Loengutes läbitav materjal 2014/2015. õ. a. kevadsemestril

Kontrolltööde tulemused (2005.a. kevad)
Kontrolltööde tulemused (2006.a. kevad)
Kontrolltööde tulemused (2007.a. kevad)

Kontrolltööde tulemused (2008. a. kevad)
Kontrolltööde tulemused (2009. a. kevad)

Kontrolltööde tulemused (2010. a. kevad)
Kontrolltööde tulemused (2011. a. kevad)
Kontrolltööde tulemused (2012. a. kevad)
Kontrolltööde tulemused (2013. a. kevad)
Kontrolltööde tulemused (2014. a. kevad)
Kontrolltööde tulemused (2015. a. kevad)

Luuletus