Topoloogilised rosinad (ettekanne algebra ja geomeetria õppetooli seminaril
Diferentsiaalgeomeetria ja topoloogia 14. ja 21.oktoobril 2004)