Seminaride materjalid

Muutkonnad (ettekanne algebra ja matemaatilise füüsika seminaril 23.10.2002)

Topoloogilised rosinad (ettekanne algebra ja geomeetria õppetooli seminaril
Diferentsiaalgeomeetria ja topoloogia 14. ja 21.oktoobril 2004)

Sileda kujutuse diferentsiaal, Sardi ja Whitney teoreemid (ettekanded
algebra ja geomeetria õppetooli seminaril Diferentsiaalgeomeetria ja
topoloogia
27.jaanuaril, 2. ja 10.veebruaril 2005)

Urõsoni lemma (ettekanne algebra ja geomeetria õppetooli seminaril
Diferentsiaalgeomeetria ja topoloogia 6.detsembril 2006)

Karakterite rühm (ettekanded algebra ja geomeetria õppetooli seminaril
Diferentsiaalgeomeetria ja topoloogia 14. nov., 21. nov, 28. nov. ja 12. detsembril 2007)

Palmikrühmad (ettekanded algebra ja geomeetria õppetooli seminaril
11., 18. ja 25. veebruaril 2009)

Hägusad hulgad (ettekanded algebra ja geomeetria õppetooli seminaril
6., 13. ja 20. oktoobril 2010)

Juhuslikud suurused (ettekanded algebra ja geomeetria õppetooli seminaril
9., 16. ja 23. veebruaril 2011)

Üldistatud pöördmaatriks (ettekanne matemaatikainstituudi seminaril
15. veebruaril 2012)

Rühmad (ettekanne informaatikainstituudi seminaril 22. jaanuaril 2014)

Mittestandardsed tehted maatriksitega (ettekanne matemaatikainstituudi seminaril
12. veebruaril 2014)

Tinglikustamine (ettekanne matemaatikainstituudi seminaril
19. novembril 2014)