YMA0071 Lineaaralgebra rakendusmeetodid

Põhiõpik: Ivar Tammeraid. Lineaaralgebra rakendused. Tallinn, TTÜ kirjastus, 1999.
Täiendav kirjandus:

1. Põhiõpikus antud kirjanduse loetelu.

2. Dym,  Harry.  Linear algebra in action.
Providence (R.I.) : American Mathematical Society, 2007. xvi, 541 lk.
Kohaviit:  512/D-98

3.
Xingzhi Zhan.  Matrix Theory.
Graduate Studies in Mathematics, Volume 147.
Providence (R.I.) : American Mathematical Society, 2013. 253 lk.
Kohaviit:  512/D-98

Loengute slaidid 2016/2017. õ. a.

1. kontrolltöö materjal 2016/2017. õ. a.
2. kontrolltöö materjal 2016/2017. õ. a.

Kontrolltööde tulemused ja eksamihinded 2016/2017. õ. a.

Õppetöö 2016/2017. õppeaasta sügissemestril:

Konsultatsiooniajad 2016/2017. õppeaasta sügissemestril: