Üsna suur loetelu vabalt saadavast matemaatilisest kirjandusest internetis asub
Haifa Ülikooli matemaatikateaduskonna koduleheküljel:

http://math.haifa.ac.il/ebooks.html


Mitmesugust ajaloolist materjali matemaatikutest ja matemaatikast võib leida,
klikkides järgmisele aadressile:

http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/history/index.html


Linke matemaatilise kirjanduse kollektsioonidele