YMR 0020 Matemaatikapaketid

Laboritööd !

Nr 1. Vähimruutude meetod

Nr 2. Tünni täitumine!

Nr 3. Mähisjoon

Nr 4. Astroidi animatsioon   või   tsükloidi animatsioon

Nr 5. Animatsioon veerv ringjoon (2014 eksamitöö)

Nr 6. Sirgjoonelised moodustajad

Praktikumid

23. aprill 2013    Lahendus 2012

Lahendus 14.01.2018