YMR 3710 Lineaaralgebra - ülesandeid

Analüütiline geomeetria

Ülesanded

Ülesanded (02.05.2013)

Ülesanded - eksamipiletites (jaanuar 2014)

Ülesanded (KONTROLLTÖÖ 09.12.2015)

Täiendav kodutöö - esitamise tähtaeg 28.04.2016