Eksamitulemused

Seisuga: 14.06.18 02:56:06 PM
ID Rühm  Ül.1  Ül.2  Ül.3  Ül.4  Ül.5 Kokku Tulemus Kuupäev Märkus
 154945  MATB     18 6 14 38  0 (puudulik)  05.06.18  
   6 6 12 20 20 64  2 (rahuldav)  12.06.18  
 155069  MATB 8 6 12 20 6 52  1 (kasin)  05.06.18  
 155284  MATB 20 14 20 16 20 90  5 (suurepärane)  31.05.18  
 155446  MATB 18   14 20 14 66  2 (rahuldav)  29.05.18 Pöördmaatriksis elemendid transopneerimata!
 163961  MATB 4 4 16 20 8 52  1 (kasin)  05.06.18  
 164100  MATB 8 20 17 20 20 85  4 (väga hea)  07.06.18  
 164186  MATB   8 16 12 18 54  1 (kasin)  07.06.18  
 164187  MATB         75 75  3 (hea)  31.05.18 VÕTA
 164190  MATB 8 6 19 18 20 71  3 (hea)  07.06.18  
 164192  MATB 4 8 20 20 8 60  2 (rahuldav)  31.05.18  
 164193  MATB 4 6 20 20 20 70  3 (hea)  07.06.18  
 164366  MATB 2 6 16 20 8 52  1 (kasin)  05.06.18  
 164367  MATB 4   14 20 12 50  1 (kasin)  05.06.18  
 164388  MATB   4     8 12  0 (puudulik)  07.06.18 Omalooming det arvutamisel!!
   4   20 20 12 56  1 (kasin)  12.06.18 Kahekordne omaväärtus ei ole 2L.!!!!
 164447  MATB 4 6 4 6 8 28  0 (puudulik)  31.05.18  
   6 6 20 4 14 50  1 (kasin)  07.06.18 Ül 4. olid kaldkoordinaadid
 164505  MATB   6 14 12 8 40  0 (puudulik)  07.06.18  
   6 6 20 12 8 52  1 (kasin)  12.06.18  
 164532  MATB 4 6 12 8 12 42  0 (puudulik)  07.06.18  
   6 6 20 20 8 60  2 (rahuldav)  12.06.18  
 164550  MATB     14 20 18 52  1 (kasin)  07.06.18  
 164580  MATB 4 4 6 8 6 28  0 (puudulik)  07.06.18 Täisarvuline determinant murdarv!!!!
     1 12 8 4 25  0 (puudulik)  12.06.18  
 164762  MATB 8 8 20 8 20 64  2 (rahuldav)  24.05.18 Ül 4. Olid kiivsirged.
 170926  TAE 8 14 6 15 12 55  1 (kasin)  24.05.18 Points: 1-8; 2-14; 3-6; 4-15 max ; 5-0; 6-12
 179219  YAFB 2   20 4 2 28  0 (puudulik)  22.05.18  
     16 20 16 8 60  2 (rahuldav)  05.06.18  
 179474  YAFB 8 8 20 8 6 50  1 (kasin)  22.05.18  
 180218  TAF 6 4 12 4 8 34  0 (puudulik)  07.06.18  
   6 6 12 8 8 40  0 (puudulik)  12.06.18  
 180375  TAE 8 8 16 20 8 60  2 (rahuldav)  22.05.18  
 180428  TAE 8 12 12 20 12 64  2 (rahuldav)  31.05.18  
 180546  TAL 6 6 16 20 20 68  2 (rahuldav)  07.06.18  
 180556  TAE 4 4 16 20 8 52  1 (kasin)  31.05.18  
 180572  TAE   8 16 14 12 50  1 (kasin)  07.06.18  
 180621  TAF 4 6 20 20 12 62  2 (rahuldav)  05.06.18  
 180755  TAE 2 6 18 4 8 38  0 (puudulik)  31.05.18  
   4 6 20 18 8 56  1 (kasin)  05.06.18  
 180764  TAI 6 2   12 12 32  0 (puudulik)  12.06.18  
   6 6   12 16 40  0 (puudulik)  14.06.18 Oleks olnud vaja kompleksarve õppida!
 180771  TAE 4 2 14 12 6 38  0 (puudulik)  12.06.18  
   6 6 16 4 6 38  0 (puudulik)  14.06.18 Kompleksarvude jagamine tegemata!
 180791  TAE 10 8 12 20   50  1 (kasin)  12.06.18  
 180892  TAE 2 4 16 20 8 50  1 (kasin)  05.06.18  
 180932  TAI 6 6 15 20 8 55  1 (kasin)  12.06.18  
 180934  TAI 20   14 8 8 50  1 (kasin)  31.05.18  
 180955  TAL 4   20 20 12 56  1 (kasin)  05.06.18  
 181036  TAL 6 6 6 8 8 34  0 (puudulik)  12.06.18  
   4 6 18 16 18 62  2 (rahuldav)  14.06.18  
 181174  TAI 6 6 16 20 12 60  2 (rahuldav)  22.05.18  
 181206  TAE           0  0 (puudulik)  12.06.18 Puuduvad eksamieeldused!
 181296  TAI     20 18 16 54  1 (kasin)  07.06.18  
 181427  TAI     20 6 12 38  0 (puudulik)  12.06.18  
   6 4 18 8 14 50  1 (kasin)  14.06.18  
 181519  TAI 4 8 20 20 12 64  2 (rahuldav)  22.05.18  
 181528  TAE     8 2 6 16  0 (puudulik)  14.06.18  
 181585  TAE 12 14 20   8 54  1 (kasin)  14.06.18