Eksamitulemused

Seisuga: 16.06.17 10:59:48 AM
ID Rühm  Ül.1  Ül.2  Ül.3  Ül.4  Ül.5 Kokku Tulemus Kuupäev Märkus
 113123  MATB   8 20 8 14 50  1 (kasin)  06.06.17  
 123891  IABB 4 8   6   18  0 (puudulik)  01.06.17  
     4 20 16 20 60  2 (rahuldav)  06.06.17  
 142505  MASB   4 2 20 6 32  0 (puudulik)  01.06.17  
   6   14 18 12 50  1 (kasin)  06.06.17 Cos[2pi/3]=?
 142682  IAPB 6 6 20 8 12 52  1 (kasin)  08.06.17  
 142800  IAPB 8 8 8 18 8 50  1 (kasin)  06.06.17  
 143022  IABB 6 8 14 16 12 56  1 (kasin)  06.06.17  
 154807  KAKB 4 4   18 8 34  0 (puudulik)  06.06.17 Ül 3 vabastust Teil ei olnud!
   8 8 14 12 12 54  1 (kasin)  13.06.17  
 154838  IABB 6 8 14 18 8 54  1 (kasin)  13.06.17 Kompleksarv oli3. veerandis!
   2   8 20   30  0 (puudulik)  30.06.17  
 154865  MATB 8   20 12 12 52  1 (kasin)  06.06.17  
 154885  IALB 20 8 20 17 18 83  4 (väga hea)  06.06.17  
 154947  MATB 20 14 17 6 14 71  3 (hea)  30.05.17  
 155025  MATB 2 6 20 14 8 50  1 (kasin)  25.05.17  
 155050  MATB 8 16 18 19 6 67  2 (rahuldav)  23.05.17  
 155071  MATB 2 6 6 4 6 24  0 (puudulik)  30.05.17  
   6   20 20 8 54  1 (kasin)  13.06.17  
 155105  MATB   2 20 12 16 50  1 (kasin)  01.06.17  
 155139  MATB 4 6 6 4 8 28  0 (puudulik)  25.05.17  
   6 8 20 12 14 60  2 (rahuldav)  13.06.17  
 155450  MATB 16 10   8 16 50  1 (kasin)  08.06.17  
 155531  IABB 8 6 8 17 16 55  1 (kasin)  06.06.17 Aga süsteemi üldlahend?
 155628  MATB 4   19 20 8 51  1 (kasin)  30.05.17  
 155629  MATB 8 8 16 18 12 62  2 (rahuldav)  23.05.17  
 155632  MATB   1 16 6 12 35  0 (puudulik)  13.06.17 Puudub süsteemi üldlahend!
   8   20 18 8 54  1 (kasin)  15.06.17  
 155642  MATB 8 12 15 12 10 57  1 (kasin)  23.05.17  
 155651  MATB 12 8 16 19 16 71  3 (hea)  30.05.17 On 2 lin sõltumatut omavektorit!
 155652  MATB 8 18 17 20 20 83  4 (väga hea)  08.06.17  
 155653  MATB     20 18 14 52  1 (kasin)  30.05.17  
 155746  MATB   8 6 8 12 34  0 (puudulik)  13.06.17  
 163871  KATB     16 20   36  0 (puudulik)  25.05.17 Kaotsite KT soodustuse!
 163872  KATB 4 4 10 12 20 50  1 (kasin)  06.06.17  
 163873  KATB 4 8 20 17 16 65  2 (rahuldav)  08.06.17  
 163876  KATB 2 6   2 4 14  0 (puudulik)  06.06.17  
   4 4 6 2   16  0 (puudulik)  15.06.17  
 163877  KATB     8   20 28  0 (puudulik)  01.06.17  
     8 8 6 20 42  0 (puudulik)  13.06.17  
 163897  IALB 4 2 12 8 8 34  0 (puudulik)  08.06.17  
   4 8 12 6 12 42  0 (puudulik)  15.06.17  
 163898  IALB       12   12  0 (puudulik)  30.05.17  
 163899  IALB 20 20 16 19 20 95  5 (suurepärane)  30.05.17  
 163905  YASB 8 2 15 17 20 62  2 (rahuldav)  01.06.17  
 163919  KAKB 6 8 20 6 12 52  1 (kasin)  08.06.17  
 163922  IALB 8 20 19 18 8 73  3 (hea)  30.05.17  
 163924  IALB     8 20   28  0 (puudulik)  30.05.17  
     4 12 8 8 32  0 (puudulik)  13.06.17  
 163957  IABB 8   15 18   41  0 (puudulik)  15.06.17  
 163963  IALB 2   4 20   26  0 (puudulik)  30.05.17  
   8 4 20 6 12 50  1 (kasin)  15.06.17  
 163975  KAOB 2 4   8 12 26  0 (puudulik)  08.06.17 4. järku determinanti ei saa nii arvutada!
   2 6 8 12 12 40  0 (puudulik)  13.06.17  
 163976  KAKB   6   4 20 30  0 (puudulik)  01.06.17  
   2 6 12 8 12 40  0 (puudulik)  13.06.17  
 163984  IALB 2 2   2 6 12  0 (puudulik)  01.06.17  
     4 8 8 12 32  0 (puudulik)  13.06.17  
 164007  KATB 8 12   8 10 38  0 (puudulik)  01.06.17  
   6 8 12 6 20 52  1 (kasin)  13.06.17 Kompleksarv oli 3. veerandis!
 164014  IAPB   6 20 12 14 52  1 (kasin)  08.06.17  
 164031  KATB     15 8 12 35  0 (puudulik)  30.05.17 Kaotasite KT soodustuse!
   2   8 8 8 26  0 (puudulik)  13.06.17  
 164038  KAKB       19 12 31  0 (puudulik)  06.06.17 Kaotasite KT soodustuse!
   8 6 8 16   38  0 (puudulik)  15.06.17  
 164044  KATB 6 4 20 12 8 50  1 (kasin)  06.06.17  
 164058  KATB   4 2 16   22  0 (puudulik)  25.05.17 Kaotasite KT soodustuse!
   8 2 20 8 12 50  1 (kasin)  08.06.17  
 164066  KATB 12 8 18 6 12 56  1 (kasin)  06.06.17  
 164068  KATB 8 14 15 12 14 63  2 (rahuldav)  01.06.17  
 164072  KAOB 12 8 20 2 8 50  1 (kasin)  15.06.17  
 164102  KAKB 6 12 6 6 10 40  0 (puudulik)  01.06.17  
   20 18 6 14 14 72  3 (hea)  15.06.17  
 164118  KATB 8 8 18 18 8 60  2 (rahuldav)  01.06.17  
 164135  KAOB 20 8 16 17 12 73  3 (hea)  25.05.17  
 164143  YASB 6 6 14 8 16 50  1 (kasin)  06.06.17  
 164157  YASB   4 12 12 12 40  0 (puudulik)  08.06.17  
   4 6 20 8 12 50  1 (kasin)  15.06.17  
 164158  KATB 6 12 12 8 20 58  1 (kasin)  08.06.17  
 164159  KATB 4 6   18 12 40  0 (puudulik)  08.06.17 4. jäeku det ei saa nii arvutada!
   14 6 8 18 8 54  1 (kasin)  15.06.17  
 164185  MATB 20 20 18 20 20 98  5 (suurepärane)  01.06.17  
 164202  KAKB 6   8 20 16 50  1 (kasin)  06.06.17  
 164203  KAKB 12 8 16 16 12 64  2 (rahuldav)  08.06.17  
 164288  YASB       6   6  0 (puudulik)  25.05.17  
       6 2 6 14  0 (puudulik)  15.06.17  
 164407  KATB 6 12 12 20 12 62  2 (rahuldav)  08.06.17  
 164544  YASB 4 6 16 18 20 64  2 (rahuldav)  06.06.17  
 164575  YASB 2 4 14 6 16 42  0 (puudulik)  06.06.17  
   16 8 20 18 14 76  3 (hea)  15.06.17  
 164590  YASB 6     6 20 32  0 (puudulik)  08.06.17 4. järku det ei saa nii arvutada!
   8 4 20 16 14 62  2 (rahuldav)  15.06.17  
 164630  KATB 6 6 15 18 20 65  2 (rahuldav)  08.06.17  
 164643  KATB     2 4   6  0 (puudulik)  25.05.17  
   8   14 8 12 42  0 (puudulik)  08.06.17 Ül 4. sirged olid paralleelsed!
   2 6 12 12 8 40  0 (puudulik)  13.06.17  
 164652  KAOB   1       1  0 (puudulik)  01.06.17  
   8 8 8 4   28  0 (puudulik)  15.06.17  
 164655  KATB 8 4 16 17 16 61  2 (rahuldav)  06.06.17  
 164666  KATB 20 20 20 20 16 96  5 (suurepärane)  30.05.17 Tuli 2 lin. sõltumatut omavektorit!
 164672  KATB 8 4   16 8 36  0 (puudulik)  01.06.17 Kaotasite KT soodustuse!
   12 6 16 12 14 60  2 (rahuldav)  15.06.17  
 164677  KATB 8 6 20 16 12 62  2 (rahuldav)  06.06.17  
 164678  KAOB   16   15 12 43  0 (puudulik)  08.06.17 4. järku detreminanti ei saa nii arvutada!
   6 6 20 6 12 50  1 (kasin)  15.06.17  
 164685  KATB 4 8 12 17 12 53  1 (kasin)  06.06.17  
 164687  KATB 2   8 20   30  0 (puudulik)  30.05.17  
 164700  KAKB   2   20 12 34  0 (puudulik)  08.06.17 4. järku determinanti ei saa nii arvutada!
   2   8 12   22  0 (puudulik)  15.06.17  
 164713  KATB 8 10 12 16 8 54  1 (kasin)  01.06.17 Kompleksarv oli 3. veerandis!
 164715  YASB 6 12 2 8 8 36  0 (puudulik)  30.05.17 Loengus olid teised meetodid korduvalt!
   6 6 6 14 8 40  0 (puudulik)  15.06.17  
 164761  YASB 8 8 14 20 12 62  2 (rahuldav)  06.06.17  
 164767  YASB 4 6 14 18 12 54  1 (kasin)  06.06.17  
 164802  KATB   8 20 14 8 50  1 (kasin)  06.06.17  
 164814  YASB       8 8 16  0 (puudulik)  06.06.17  
   8   4 12 12 36  0 (puudulik)  15.06.17  
 164815  IALB 8 8 6 6   28  0 (puudulik)  15.06.17  
 164816  IALB 12 12 18 19   61  2 (rahuldav)  30.05.17  
 170036  TAF 8 6 8 8   30  0 (puudulik)  15.06.17  
 170402  TAI 20 4 8 20 12 64  2 (rahuldav)  15.06.17  
 170414  TAI 8 6 20 16 20 70  3 (hea)  15.06.17  
 170451  TAF 6 8 20 20 8 62  2 (rahuldav)  30.05.17  
 170542  TAI 8 8 20 18 20 74  3 (hea)  01.06.17  
 170552  TAL 12 2 20 16 12 62  2 (rahuldav)  15.06.17  
 170586  TAL   8 20 4   32  0 (puudulik)  01.06.17  
   4   20 18 8 50  1 (kasin)  15.06.17  
 170591  TAE 6 2 8 20   36  0 (puudulik)  30.05.17 Tehke selgeks kompleksarvu moodul.
   6 2 16 16 20 60  2 (rahuldav)  15.06.17  
 170602  TAI 12   15 8 18 53  1 (kasin)  08.06.17  
 170603  TAE 2 8 12 4 8 34  0 (puudulik)  06.06.17  
   4 6 14 14 4 42  0 (puudulik)  15.06.17  
 170606  TAE 6 6 20 20 14 66  2 (rahuldav)  01.06.17 Kõik omaväärtused ei olnud õiged!
 170613  TAE 2 2 20 12 16 52  1 (kasin)  06.06.17  
 170617  TAL 2 2 20 20 20 64  2 (rahuldav)  08.06.17  
 170644  TAI 8 6 20 12 18 64  2 (rahuldav)  06.06.17  
 170646  TAF 6 6 8 12   32  0 (puudulik)  30.05.17  
   6 8 20 12 12 58  1 (kasin)  13.06.17  
 170717  TAE     6 20   26  0 (puudulik)  23.05.17  
       8 12 12 32  0 (puudulik)  25.05.17 Ül 3. Puudub arvutuskäik!
   2   8 18 12 40  0 (puudulik)  30.05.17 Ül 3 ringjooned olid nihutatud!
   6 8 12 6 6 38  0 (puudulik)  01.06.17  
 170719  TAI 6 6 20 20 18 70  3 (hea)  08.06.17  
 170752  TAI 8 4 17 20 14 63  2 (rahuldav)  30.05.17  
 170762  TAI     6 20 14 40  0 (puudulik)  25.05.17  
   2 6 20 14 14 56  1 (kasin)  30.05.17 Tuli 2 lin sõltumatut omavektorit!
 170766  TAE 8 12 20 2 8 50  1 (kasin)  15.06.17  
 170840  TAI     8 6 6 20  0 (puudulik)  01.06.17  
   4   20 16 12 52  1 (kasin)  15.06.17  
 170842  TAE   6 12 12   30  0 (puudulik)  23.05.17  
   8   20 14 8 50  1 (kasin)  15.06.17  
 170866  TAE 14 10 4 20 12 60  2 (rahuldav)  23.05.17  
 170925  TAI 18 6 14 18 8 64  2 (rahuldav)  25.05.17  
   18 18 8 18 8 70  3 (hea)  30.05.17  
 170926  TAE 6 12 8   14 40  0 (puudulik)  01.06.17  
   8 12   2 12 34  0 (puudulik)  15.06.17  
 170942  TAE 4 6 14 16 14 54  1 (kasin)  13.06.17  
 171050  TAI 20 12 20 12 20 84  4 (väga hea)  23.05.17  
 171054  TAE 8 6 20 12 6 52  1 (kasin)  23.05.17  
 171058  TAL 6 6 20 20 14 66  2 (rahuldav)  08.06.17  
 171247  TAE 6 4 12 6   28  0 (puudulik)  23.05.17  
       12 20 12 44  0 (puudulik)  25.05.17 Ül3 on astendamine tegemata!
     6 18 16 20 60  2 (rahuldav)  01.06.17  
 171261  TAI   6 8 20 20 54  1 (kasin)  08.06.17  
 171283  TAI 6 6 20 18 6 56  1 (kasin)  06.06.17  
 171292  TAI     20 20 12 52  1 (kasin)  08.06.17  
 171304  TAI 8 12 12 20 18 70  3 (hea)  01.06.17 120 kraadi ei ole 3. veerandis!
 171364  TAI 8 8 18   6 40  0 (puudulik)  01.06.17  
   6 6 8 20 20 60  2 (rahuldav)  08.06.17  
 171393  TAE 8 8 16 12 8 52  1 (kasin)  23.05.17  
 171404  TAL 8   20 20 12 60  2 (rahuldav)  30.05.17  
 171406  TAE 8 12 20 2 8 50  1 (kasin)  01.06.17  
 171413  TAI 6 6 20 20 20 72  3 (hea)  08.06.17  
 171647  TAE 8 8 20 15 20 71  3 (hea)  23.05.17  
 171672  TAI 8 4 20 18 12 62  2 (rahuldav)  15.06.17  
 171685  TAE 4 6 6 12   28  0 (puudulik)  23.05.17  
   8 6 6 6 8 34  0 (puudulik)  25.05.17 Elementaarsed tehted astmetega, need on Londonis vajalikud.
   6 6 20 12 14 58  1 (kasin)  30.05.17  
 171760  TAE 6   8     14  0 (puudulik)  25.05.17  
   12 6 20 20 14 72  3 (hea)  30.05.17