Kontrolltööde tulemused

Seisuga: 13.06.17 10:38:22 PM
ID Rühm KT nr Liik Punkte Tulemus Kuupäev Märkus
 113123  MATB 1  Põhitöö  52  Arvestatud  22.03.17  
   2  Põhitöö  20  Mittearvestatud  10.05.17  
   2  Järeltöö  20  Mittearvestatud  25.05.17  
   2  Järeltöö  30  Mittearvestatud  30.05.17 Päris õigesti ei olnud lahendatud ühtegi ülesannet!
   2  Järeltöö  50  Arvestatud  01.06.17  
 123737  MAHB 1  Järeltöö  30  Mittearvestatud  30.05.17 Võrrandisüsteem oli lahendatud õigesti!
   1  Järeltöö  50  Arvestatud  06.06.17  
   2  Järeltöö  15  Mittearvestatud  01.06.17  
   2  Järeltöö  20  Mittearvestatud  08.06.17  
   2  Järeltöö  18  Mittearvestatud  13.06.17  
 123738  MAHB 1  Põhitöö  40  Mittearvestatud  21.03.17  
   1  Järeltöö  50  Arvestatud  06.06.17  
   2  Järeltöö  20  Mittearvestatud  08.06.17  
   2  Järeltöö  14  Mittearvestatud  13.06.17  
 123891  IABB 1  Põhitöö  68  Arvestatud  22.03.17  
   2  Põhitöö  22  Mittearvestatud  10.05.17  
   2  Järeltöö  24  Mittearvestatud  17.05.17  
   2  Järeltöö  50  Arvestatud  30.05.17  
 141906  MATB 1  Põhitöö  20  Mittearvestatud  22.03.17  
   1  Järeltöö  34  Mittearvestatud  17.05.17  
   2  Põhitöö  24  Mittearvestatud  10.05.17  
   2  Järeltöö  12  Mittearvestatud  16.05.17  
 142505  MASB 1  Põhitöö  52  Arvestatud  22.03.17  
   2  Järeltöö  30  Mittearvestatud  17.05.17  
   2  Järeltöö  30  Mittearvestatud  23.05.17 Õigesti on lahendatud ainult üks ülesanne.
   2  Järeltöö  25  Mittearvestatud  25.05.17  
   2  Järeltöö  50  Arvestatud  30.05.17  
 154865  MATB 1  Põhitöö  62  Arvestatud  22.03.17  
   2  Põhitöö  -1  SPIKERDAJA!  10.05.17  
   2  Järeltöö  58  Arvestatud  17.05.17  
 154888  MATB 1  Põhitöö  70  Arvestatud  22.03.17  
 154944  MATB 1  Põhitöö  32  Mittearvestatud  22.03.17  
   1  Järeltöö  26  Mittearvestatud  17.05.17  
   2  Põhitöö  12  Mittearvestatud  10.05.17  
 154946  MATB 1  Järeltöö  0  Mittearvestatud  17.05.17  
   2  Põhitöö  6  Mittearvestatud  10.05.17  
 154947  MATB 1  Põhitöö  84  Arvestatud  21.03.17  
   2  Põhitöö  58  Arvestatud  10.05.17  
 155025  MATB 1  Põhitöö  54  Arvestatud  21.03.17  
   2  Põhitöö  26  Mittearvestatud  09.05.17  
   2  Järeltöö  78  Arvestatud  16.05.17  
 155041  IAPB 1  Järeltöö  20  Mittearvestatud  06.06.17 Kompleksarv on korralikult astendamata!
   1  Järeltöö  50  Arvestatud  08.06.17  
 155050  MATB 1  Põhitöö  90  Arvestatud  21.03.17  
   2  Põhitöö  92  Arvestatud  09.05.17  
 155071  MATB 1  Põhitöö  50  Arvestatud  21.03.17  
   2  Põhitöö  22  Mittearvestatud  09.05.17  
   2  Järeltöö  50  Arvestatud  25.05.17  
 155104  MATB 1  Põhitöö  36  Mittearvestatud  22.03.17  
   1  Järeltöö  25  Mittearvestatud  23.05.17  
   1  Järeltöö  20  Mittearvestatud  30.05.17  
   2  Põhitöö  26  Mittearvestatud  10.05.17  
 155105  MATB 1  Põhitöö  42  Mittearvestatud  21.03.17  
   1  Järeltöö  46  Mittearvestatud  16.05.17  
   1  Järeltöö  50  Arvestatud  23.05.17  
   2  Põhitöö  26  Mittearvestatud  09.05.17  
   2  Järeltöö  35  Mittearvestatud  25.05.17 Ainult üks õigesti lahendatud ülesanne!
   2  Järeltöö  50  Arvestatud  30.05.17  
 155139  MATB 1  Põhitöö  66  Arvestatud  21.03.17  
   2  Põhitöö  68  Arvestatud  09.05.17  
 155448  MATB 1  Põhitöö  44  Mittearvestatud  22.03.17  
   2  Põhitöö  34  Mittearvestatud  10.05.17  
 155628  MATB 1  Põhitöö  92  Arvestatud  21.03.17  
   2  Põhitöö  50  Arvestatud  09.05.17  
 155629  MATB 1  Põhitöö  78  Arvestatud  22.03.17  
   2  Põhitöö  90  Arvestatud  10.05.17  
 155631  MATB 1  Põhitöö  28  Mittearvestatud  21.03.17  
   2  Põhitöö  2  Mittearvestatud  09.05.17  
 155632  MATB 1  Põhitöö  56  Arvestatud  22.03.17  
   2  Põhitöö  12  Mittearvestatud  10.05.17  
   2  Järeltöö  50  Arvestatud  30.05.17  
 155642  MATB 1  Põhitöö  75  Arvestatud  21.03.17  
   2  Põhitöö  50  Arvestatud  09.05.17  
 155651  MATB 1  Põhitöö  78  Arvestatud  21.03.17  
   2  Põhitöö  92  Arvestatud  09.05.17  
 155652  MATB 1  Põhitöö  82  Arvestatud  22.03.17  
   2  Põhitöö  66  Arvestatud  10.05.17  
 155653  MATB 1  Põhitöö  69  Arvestatud  21.03.17  
   2  Põhitöö  50  Arvestatud  09.05.17  
 155746  MATB 1  Põhitöö  38  Mittearvestatud  22.03.17  
   1  Järeltöö  20  Mittearvestatud  25.05.17 Ei leidnud kahte õigesti lahendatud ülesannet.
   1  Järeltöö  20  Mittearvestatud  30.05.17  
   1  Järeltöö  50  Arvestatud  01.06.17  
   2  Põhitöö  26  Mittearvestatud  10.05.17  
   2  Järeltöö  50  Arvestatud  17.05.17  
 163899  IALB 1  Põhitöö  76  Arvestatud  22.03.17  
   2  Põhitöö  92  Arvestatud  10.05.17  
 164014  IAPB 1  Põhitöö  58  Arvestatud  21.03.17  
   2  Põhitöö  60  Arvestatud  09.05.17  
 164144  KATB 1  Järeltöö  10  Mittearvestatud  08.06.17  
   1  Järeltöö  42  Mittearvestatud  13.06.17  
 170445  TAE 1  Põhitöö  46  Mittearvestatud  21.03.17  
   1  Järeltöö  36  Mittearvestatud  17.05.17  
   1  Järeltöö  20  Mittearvestatud  30.05.17  
   2  Põhitöö  50  Arvestatud  09.05.17  
 170552  TAL 1  Järeltöö  50  Arvestatud  01.06.17  
   2  Põhitöö  50  Arvestatud  10.05.17  
 170586  TAL 1  Põhitöö  64  Arvestatud  22.03.17  
   2  Põhitöö  20  Mittearvestatud  10.05.17  
   2  Järeltöö  78  Arvestatud  17.05.17  
 170603  TAE 1  Põhitöö  54  Arvestatud  21.03.17  
   2  Põhitöö  58  Arvestatud  09.05.17  
 170606  TAE 1  Põhitöö  68  Arvestatud  22.03.17  
   2  Põhitöö  36  Mittearvestatud  10.05.17  
   2  Järeltöö  86  Arvestatud  17.05.17  
 170617  TAL 1  Järeltöö  20  Mittearvestatud  25.05.17 Ei olnud ühtegi õiget lahendust!
   1  Järeltöö  50  Arvestatud  01.06.17 Kompleksarv oli 3. veerandis.
   2  Põhitöö  28  Mittearvestatud  10.05.17  
   2  Järeltöö  66  Arvestatud  17.05.17  
 170630  TAL 1  Põhitöö  70  Arvestatud  21.03.17  
   2  Põhitöö  28  Mittearvestatud  09.05.17  
   2  Järeltöö  42  Mittearvestatud  16.05.17  
   2  Järeltöö  20  Mittearvestatud  23.05.17 Sihivektorite vektorkorrutis ei anna lõikepunkti!
 170717  TAE 1  Põhitöö  54  Arvestatud  21.03.17  
   2  Põhitöö  44  Mittearvestatud  09.05.17  
   2  Järeltöö  50  Arvestatud  16.05.17  
 170752  TAI 1  Põhitöö  82  Arvestatud  21.03.17  
   2  Põhitöö  40  Mittearvestatud  09.05.17  
   2  Järeltöö  64  Arvestatud  16.05.17  
 170753  TAI 1  Põhitöö  62  Arvestatud  22.03.17  
 170762  TAI 1  Põhitöö  72  Arvestatud  21.03.17  
   2  Põhitöö  50  Arvestatud  09.05.17  
 170766  TAE 1  Järeltöö  40  Mittearvestatud  23.05.17  
   1  Järeltöö  57  Arvestatud  01.06.17  
   2  Järeltöö  68  Arvestatud  06.06.17  
 170842  TAE 1  Põhitöö  66  Arvestatud  21.03.17  
   2  Põhitöö  34  Mittearvestatud  09.05.17  
   2  Järeltöö  82  Arvestatud  17.05.17  
 170844  TAE 1  Põhitöö  20  Mittearvestatud  21.03.17  
   1  Järeltöö  34  Mittearvestatud  17.05.17  
   1  Järeltöö  20  Mittearvestatud  30.05.17  
   1  Järeltöö  20  Mittearvestatud  01.06.17  
   2  Põhitöö  50  Arvestatud  09.05.17  
 170864  TAL 1  Põhitöö  50  Arvestatud  21.03.17  
   2  Järeltöö  15  Mittearvestatud  30.05.17 Ei olnud ühtegi õiget lahendust!
   2  Järeltöö  25  Mittearvestatud  01.06.17 Oli ainult üks õige lahendus!
   2  Järeltöö  20  Mittearvestatud  06.06.17 Seekord ühtegi päris õiget lahendust ei leidnud.
   2  Järeltöö  40  Mittearvestatud  08.06.17  
   2  Järeltöö  24  Mittearvestatud  13.06.17  
 170926  TAE 1  Põhitöö  36  Mittearvestatud  22.03.17  
   1  Järeltöö  30  Mittearvestatud  23.05.17 There is no totally correct solutions. Not accepted!
   1  Järeltöö  50  Arvestatud  30.05.17  
   2  Põhitöö  16  Mittearvestatud  10.05.17  
   2  Järeltöö  26  Mittearvestatud  17.05.17  
   2  Järeltöö  40  Mittearvestatud  25.05.17  
 170942  TAE 1  Põhitöö  60  Arvestatud  22.03.17  
   2  Järeltöö  22  Mittearvestatud  17.05.17  
   2  Järeltöö  50  Arvestatud  01.06.17  
 171054  TAE 1  Põhitöö  50  Arvestatud  21.03.17  
   2  Põhitöö  50  Arvestatud  09.05.17  
 171058  TAL 1  Järeltöö  32  Mittearvestatud  17.05.17  
   1  Järeltöö  36  Mittearvestatud  25.05.17 Ainult pöördmaatriks oli leitud õigesti.
   1  Järeltöö  60  Arvestatud  01.06.17 Vaadake süsteemi üldlahendi väljakirjutamist!
   2  Põhitöö  66  Arvestatud  10.05.17  
 171247  TAE 1  Põhitöö  62  Arvestatud  21.03.17  
   2  Põhitöö  42  Mittearvestatud  10.05.17  
   2  Järeltöö  76  Arvestatud  16.05.17  
 171283  TAI 1  Põhitöö  50  Arvestatud  22.03.17  
   2  Põhitöö  38  Mittearvestatud  10.05.17  
   2  Järeltöö  56  Arvestatud  17.05.17  
 171393  TAE 1  Põhitöö  76  Arvestatud  21.03.17  
   2  Põhitöö  62  Arvestatud  09.05.17  
 171404  TAL 1  Järeltöö  44  Mittearvestatud  17.05.17  
   1  Järeltöö  50  Arvestatud  25.05.17  
   2  Põhitöö  56  Arvestatud  10.05.17  
 171685  TAE 1  Põhitöö  54  Arvestatud  21.03.17  
   2  Põhitöö  42  Mittearvestatud  09.05.17  
   2  Järeltöö  84  Arvestatud  16.05.17  
 171760  TAE 1  Põhitöö  40  Mittearvestatud  21.03.17  
   1  Järeltöö  36  Mittearvestatud  17.05.17  
   1  Järeltöö  50  Arvestatud  23.05.17  
   2  Põhitöö  32  Mittearvestatud  10.05.17  
   2  Järeltöö  70  Arvestatud  16.05.17  
 171816  TAF 1  Põhitöö  54  Arvestatud  22.03.17