YMR 0020 Matemaatikapaketid - Vähimruutude meetod

Seade fikseerib punkti kauguse koordinaatide alguspunktist ja nurga, mis jääb x-telje ning
nullpunktist antud punktini tõmmatud kiire vahel (polaarkoordinaadid). Mõõtetulemused
esitati maatriksina, mille esimeses veerus on nurk, teises veerus sellele vastav kaugus.
Mõõtetulemused on esitatud tabelis:

0.433059476 2.306288857
0.650280483 2.385318572
0.976690526 2.389537114
1.168883438 2.310640774
1.510499383 2.304928394
1.72176226 2.164039398
2.042722052 2.181265102
2.319383562 1.951250226
2.628023096 1.995830721
3.020809461 1.800507039
-2.999113533 1.739901731
-2.543240241 1.713769588
-2.221344539 1.629730886
-1.805205161 1.707088086
-1.493824008 1.645754846
-1.101787125 1.888760058
-0.745930988 1.856103483
-0.448491232 2.065411747
-0.140879908 2.025878094
0.099962422 2.264412961

Mõõtetulemuste arv on võrdne maatriksi ridade arvuga.

1) Koostada funktsioon, millel on järgmised omadused:

  • Loeb mõõtetulemused failist
  • Leiab vähimruutude meetodil mõõtepunkte läbiva ringjoone raadiuse ja keskpunkti.

2) Teha joonis, millele on kantud:

  • Mõõtetulemused punktidena
  • Vähimruutude meetodil leitud ringjoon ja selle keskpunkt
  • Maksimaalse ja minimaalse raadiusega ringjoon, mille keskpunkt asub
    vähimruutude meetodil leitud ringjoone keskpunktis