YMR 0020 Matemaatikapaketid - Tünni täitumine

Koostada funktsioon MyPytt[R, L, l, H] mahutis oleva vedeliku koguse määramiseks
täitekõrguse H järgi kui mahuti on kooniliste otstega silinder,
mille joonmõõtmed on esitatud joonisel:

Funktsiooni MyPytt[R, L, l, H]  argumendid peavad olema muudetavad,
st funktsioon peab võimaldama ruumala  arvutamist igasuguste mahuti mõõtmete korral.

Kasutades seda funktsiooni, joonestada graafik, mis kirjeldab täitekõrguse ja ruumala vahelist sõltuvust. 

Töö vormistada kirjalikult paberkandjal. Kirjatükk peab sisaldama vajalikku teoreetilist selgitust, programmi teksti,
nõutud graafikut. Vajadusel võin soovida kirjatükki elektrooniliselt.

Jõudu soovides
Mati Väljas