YMA 3710 Lineaaralgebra


17.  Maatriksi omaväärtused ja omavektorid
  Maatriksi omaväärtused, karakteristlik võrrand ja omavektorid. Omavektorite omadused, omaväärtuste geomeetriline ja algebraline kordsus. Sarnased maatriksid ja maatriksite diagonaliseerimine.
  (loeng_22.pdf, loeng_23.pdf)
 
   
Ülesanded Lahendusi