YMA 3710 Lineaaralgebra


16.  Teist järku pinnad
  Teist järku pindade kanoonilised võrrandid. Teist järku pindade sirgjoonelised moodustajad.
   
  Iseseisev töö raamatu "Analüütiline geomeetria" põhjal.

Teist järku pindade kanoonilised võrrandid, lk.362 - 381.
Teist järku pindade sirgjoonelised moodustajad, lk 387 - 397.
 
   
Ülesanded Lahendusi