YMA 3710 Lineaaralgebra


15.  Teist järku joonte kanoonilised võrrandid
  Ellipsi, hüperbooli ja parabooli kanooniliste võrrandite tuletamine ja nende optilised omadused.
  ( loeng_21.pdf)
 
   
Ülesanded Lahendusi