YMA 3710 Lineaaralgebra


11.  Vektorite vektorkorrutis ja segakorrutis
  Vektorite vektorkorrutise mõiste, arvutamine, omadused ja geomeetriline tähendus. Vektorite segakorrutise mõiste, arvutamine, omadused ja geomeetriline tähendus.
  (loeng_17.pdf)
 
   
Ülesanded Lahendusi  
Vektorkorrutis ja segakorrutis