YMA 3710 Lineaaralgebra


8.  Eukleidiline vektorruum
  Vektorite skalaarkorrutis. Meetriline maatriks, vektorite skalaarkorrutise arvutamine. Cauchy-Bunjakovski vőrratus. Põhilised meetrilised suurused: vektori pikkus, ühikvektor, kahe vektori vaheline nurk.
  (loeng_14.pdf)
 
   
Ülesanded Lahendusi  
Vektorite skalaarkorrutamine