YMA 3710 Lineaaralgebra


7.  Lineaarsed võrrandisüsteemid
  Lineaarse võrrandisüsteemi mõiste. Carmeri valemid.Maatriksi astak. Üldise lineaarse võrrandisüsteemi lahendamine, Kronecker Capelli teoreem.
  (loeng_11.pdf, loeng_12.pdf , loeng_13.pdf)
 
   
Ülesanded Lahendusi  
  Lineaarne võrrandisüsteem