YMA 3710 Lineaaralgebra


5.  Determinandi mõiste ja omadused
  n-järku determinandi mõiste. Determinantide omadused ja arvutamine. Determinantide arendusteoreem.
  (loeng_08.pdf, loeng_09.pdf)
 
   
Ülesanded Lahendusi  
Determinandid Neljandat järku determinant