YMA 3710 Lineaaralgebra


4.  Maatriksi mõiste
  Maatriksi mõiste, lineaartehted maatriksitega. Maatriksite vektorruum. Maatriksite korrutamine ja selle omadused.
  (loeng_07.pdf)
 
   
Ülesanded Lahendusi  
Tehted maatriksitega