YMA 3710 Lineaaralgebra


3.  Vektorite lineaarne sõltuvus ja sõltumatus
  Vektorite lineaarse sõltuvuse ja sõltumatuse definitsioonid. Vektorite hulga lineaarse sõltuvuse tarvilik ja piisav tingimus. Vektorruumi baas ja mõõde. Vektori koordinaadid.
  (loeng_05.pdf, loeng_06.pdf)
 
   
Ülesanded Lahendusi  
Vektorid