YMA 3710 Lineaaralgebra


2.  Vektorruum
  Vektorruumi mõiste. Aritmeetiliste ja geomeetriliste vektorite vektorruum.
  (loeng_03.pdf, loeng_04.pdf)
 
   
Ülesanded Lahendusi