YMA 3710 Lineaaralgebra


1.  Kompleksarvu algebraline kuju
  Kompleksarvu mõiste. Komplesarvu algebraline kuju. Komplekstasand. Tehted kompleksarvudega algebralisel kujul. Kompleksarvude juurimine ja juurte graafiline kujutamine. Piirkondade kujutamine komplekstasandil.
  (loeng_01.pdf, loeng_02.pdf)
 
   
Ülesanded Lahendusi  
Kompleksarvud Joon komplekstasandil