YMR 6050 Operatsioonianalüüs

Kodused ülesanded ja nende tekstid

3.* Lahendada graafiliselt.
5.* Lahendada graafiliselt.
7.* Lahendada nii kahefaasilise simpleksmeetodiga kui ka M-meetodiga.
10.* Leida antud lineaarse planeerimisülesande lahend, kasutades selleks vastava duaalse ülesande graafiliselt saadud lahendit. Kirjutada välja duaalse ülesande lahend.
13.* Lahendada Gomory meetodiga ülesanne, mis tekib ülesandest 7.* muutujate x1, . . . , x5 täisarvulisuse nõude lisamisel.
14.* Lahendada transpordiülesanne, kui on antud kaubakogused ai ladudes, tarbijate vajadused bj ja veokulude maatriks.
17.* Leida mängu lahend, kui mängu maatriks on A.
20.* Tehas toodab kolme toodet, kusjuures on teada otsekulude maatriks (see on antud ülesande tekstis). Leida kogutoodang X, mis on vajalik lõpptoodangu Y valmistamiseks ning koostada tabel selle kogutoodangu jaotuse kohta.
22.* Lahendada Beale'i meetodiga mittelineaarne planeerimisülesanne.
Ül. Parameetriline planeerimineLoengutel kasutatud slaidid
1. Loeng
2. Loeng
3. Loeng
4. Loeng
5. Loeng
6. Loeng
7. Loeng
8. Loeng
9. Loeng
10. Loeng
11. Loeng
12. Loeng
13. Loeng - mängu graafiline lahendamine vt "Operatsioonianalüüs" (lk 374-382)
14. Loeng - mittelineaarne planeerimine
15. Loeng - Markovi protsess


Kordamisküsimused


  Soovitatud kirjandus - Recommended books
1. Operatsioonianalüüs / Ü. Kaasik, L. Kivistik; Tallinn : Valgus, 1982.
2. Operations research : principles and practice / A. Ravindran, Don T. Phillips, James J. Solberg; New York [etc.] : Wiley, c1987.
3. Operations research : applications and algorithms / Wayne L. Winston.; Belmont (Calif.) : Duxbury Press, c1994.
4. Linear programming and network flows / Mokhtar S. Bazaraa, John J. Jarvis, Hanif D. Sherali; Hoboken (N.J.) : Wiley-Interscience, c2005.
5. Operations research : an introduction / Hamdy A. Taha; Boston (Mass.) [etc.] : Pearson, c2011.