Matemaatikainstituut teatab, et lisaeksamile registreerumine on vajalik vähemalt üks päev varem eksami sooritamiseks planeeritud päevast. Samuti on vajalik eksamile tuleku soovist teatada ka eksamineerijale.

Lisaeksamile registreerumine toimub hiljemalt eksamile eelneval päeval ÕIS-s!

--o--