Rakendusmatemaatika õppetool

õppetooli juhataja professor Jaan Janno

s. 1961, Kuressaare
füüsika-matemaatika kandidaat
lõpetanud TRÜ, 1984, rakendusmatemaatika
matemaatikainstituudis alates 1998
Teadushuvid: integraalvõrrandid, pöördülesanded
Muud huvialad: muusika
Kontakt: tel. 620 3054,
ruum V-410,
janno@ioc.ee
http://www.staff.ttu.ee/~janno/

emeriitprofessor Leo Ainola

s. 1929, Viljandi
matemaatika-füüsikadoktor
lõpetanud TPI, 1953, ehitusteaduskond
matemaatikainstituudis 1956-1997,
alates 1997 emeriitprofessor
Teadushuvid: matem.-füüsika võrran-
dite hüdrodünaamika, optika
Muud huvialad: kirjandus, filateelia
Kontakt: tel. 620 3052,
ruum V-412,
leo.ainola@ttu.ee

emeriitprofessor Otu Vaarmann

s. 1937, Tallinn
füüsika-matemaatika kandidaat
lõpetanud TRÜ, 1961, rakendusmatemaatika
matemaatikainstituudis 1995-2003,
alates 2003 emeriitprofessor
Teadushuvid: mittelineaarsed operaatorvõrrandid,
operatsioonianalüüs
Muud huvialad: aiandus-mesindus, muusika
Kontakt: tel. 620 3057,
ruum V-415,
vaarmann@staff.ttu.ee

dotsent Alar Leibak

s. 1973, Tallinn
loodusteaduste doktor
lõpetanud TTÜ, 2006, tehniline füüsika
matemaatikainstituudis alates 1997
Teadushuvid: arvude geom., arvuteooria, algebra
Muud huvialad: kunst, aiandus, mesindus
Kontakt: tel. 620 3050,
ruum V-415A,
alar@staff.ttu.ee
http://www.staff.ttu.ee/~alar/

dotsent Enno Pais

s. 1944, Moskva
loodusteaduste doktor
lõpetanud Moskva RÜ, 1967, matemaatika
matemaatikainstituudis alates 1967
Teadushuvid: osatuletistega diferentsiaalvõrrandid,
pöördülesanded
Muud huvialad: kunst, kirjandus, muusika, võõrkeeled
Kontakt: tel. 620 3056,
ruum V-404,
ennopais@stv.ee

dotsent Margus Pihlak

s. 1970, Tallinn
PhD matemaatika erialal
lõpetanud TÜ, 2007, matemaatika
matemaatikainstituudis alates 2005
Teadushuvid: tõenäosusteooria, matemaatiline
modelleerimine
Muud huvialad: mälumäng
Kontakt: tel. 620 3056,
ruum V-404,
margusp@staff.ttu.ee

dotsent Ebu Tamm

s. 1948, Tallinn
füüsika-matemaatika kandidaat
lõpetanud TRÜ, 1971, matemaatika
matemaatikainstituudis alates 2004
Teadushuvid: matemaatiline statistika, rakendusstatistika
Muud huvialad: koorilaul, loodus, ilukirjandus
Kontakt: tel. 620 3055,
ruum V-412a,
ebu.tamm@ttu.ee
http://www.staff.ttu.ee/~etamm/

lektor Svetlana Babitshenko

s. 1956, Tallinn
füüsika-matemaatika kandidaat
lõpetanud Moskva RÜ, 1984, füüsika
matemaatikainstituudis alates 1984
Teadushuvid: dif. võrrandid, mittekorrektsed ülesanded, mat. statistika, rakendusmatemaatika
Muud huvialad: kirjandus, muusika, aiandus
Kontakt: tel. 620 3050,
ruum V-413,
svetlana.babitsenko@ttu.ee

lektor Aleksander Pirozhenko

s. 1946, Dubovka
füüsika-matemaatika kandidaat
lõpetanud Tomski RÜ, 1970, füüsika
matemaatikainstituudis alates 1981
Teadushuvid: matemaatiline modelleerimine, rakendusmatemaatika, arvutusmeetodid, mat. statistika
Muud huvialad: kirjandus, muusika
Kontakt: tel. 620 3050,
ruum V-413,
aleksander.pirozenko@ttu.ee

assistent Kairi Kasemets

s. 1973, Simuna
matemaatikamagister
lõpetanud TÜ, 1999, matemaatika
matemaatikainstituudis alates 2003
Teadushuvid: dif. võrrandid, arvutusmeetodid
Muud huvialad: kirjandus, teater
Kontakt: tel. 620 3050,
ruum V-415A,
kairik@staff.ttu.ee
http://www.staff.ttu.ee/~kairik/

--o--