Matemaatilise füüsika õppetooli õppejõud

õppetooli juhataja professor Eugen Paal

s. 1954, Rakvere
füüsika-matemaatika kandidaat
lõpetanud TRÜ, 1977, füüsika
matemaatikainstituudis alates 1979
Teadushuvid: matemaatiline füüsika, diferentsiaalvõrrandid, algebra, geomeetria
Muud huvialad: muusika, ajalugu, kirjandus, IT
Kontakt: tel. 620 3057,
ruum V-415,
eugen.paal@ttu.ee
http://www.staff.ttu.ee/~eugen/

assistent Nadezhda Bazunova

s. 1964, Sillamäe
matemaatikamagister
lõpetanud TÜ, 1993, matemaatika
matemaatikainstituudis alates 2002
Teadushuvid: mittekommutatiivne geomeetria, üldistatud diferentsiaalarvutus
Muud huvialad: muusika
Kontakt: tel. 620 3056,
ruum V-404,
nadezhda@staff.ttu.ee

http://www.staff.ttu.ee/~nadezhda/

õppejõud Jüri Virkepu

s. 1982, Tallinn
loodusteaduste magister
lõpetanud TTÜ, 2005, tehniline füüsika
matemaatikainstituudis alates 2005
Teadushuvid: algebra, matemaatiline füüsika
Muud huvialad: kirjandus
Kontakt: tel. 620 3056,
ruum V-404,
jvirkepu@staff.ttu.ee

http://www.staff.ttu.ee/~jvirkepu/

--o--