Algebra ja geomeetria õppetooli õppejõud

õppetooli juhataja professor Peeter Puusemp

s. 1947, Sadala
füüsika-matemaatika kandidaat
lõpetanud TRÜ, 1970, matemaatika
matemaatikainstituudis alates 1992
Teadushuvid: algebra, rühmateooria
Muud huvialad: ajalooline kirjandus, potipõllundus
Kontakt: tel. 620 3052,
ruum V-412,
puusemp@staff.ttu.ee
http://www.staff.ttu.ee/~puusemp/

dotsent Liivi Kluge

s. 1973, Tallinn
loodusteaduste doktor
lõpetanud TTÜ, 2002, tehniline füüsika
matemaatikainstituudis alates 1997
Teadushuvid: algebra
Muud huvialad: lapsed
Kontakt: tel. 620 3055,
ruum V-412a,
liivi.kluge.TTU@mail.ee
http://www.staff.ttu.ee/~kluge/

dotsent Mati Väljas

s. 1958, Hiiumaa, Emmaste
füüsika-matemaatika kandidaat
lõpetanud TPedI, 1982, matemaatika
matemaatikainstituudis alates 1982
Teadushuvid: diferentsiaalgeomeetria, algebra
Kontakt: tel. 620 3056,
ruum V-404,
mvaljas@staff.ttu.ee
http://www.staff.ttu.ee/~mvaljas/

lektor Viktor Orlov

s. 1936, Tartumaa, Nina küla
lõpetanud TRÜ, 1968, matemaatika
matemaatikainstituudis alates 1977
Teadushuvid: dif. võrrandid, geomeetria, algebra
Muud huvialad: kirjandus, loodus
Kontakt: tel. 620 3056,
ruum V-404,
viktor.orlov@ttu.ee

lektor Lea Pallas

s. 1952, Kilingi-Nõmme
lõpetanud TRÜ, 1972, matemaatika
matemaatikainstituudis alates 1979
Teadushuvid: metoodika
Muud huvialad: kirjandus, muusika
Kontakt: tel. 620 3056,
ruum V-404,
pallasl@staff.ttu.ee
http://www.staff.ttu.ee/~pallasl/

lektor Jaan Varik

s. 1958, Pärnu
lõpetanud TPedI, 1982, matemaatika
matemaatikainstituudis alates 1988
Teadushuvid: diferentsiaalgeomeetria
Muud huvialad: male, muusika, filosoofia
Kontakt: tel. 620 3056,
ruum V-404

--o--