Matemaatikainstituudi uus koduleht http://www.ttu.ee/matemaatika-instituutMATEMAATIKAINSTITUUT
Üldteave Struktuur Üliõpilasele Matemaatika

MATEMAATIKAINSTITUUT
Tallinn Ehitajate tee 5

direktor professor Peeter Puusemp
tel. 620 3052
ruum V-412
e-mail puusemp@staff.ttu.ee
direktori abi Aime Miilberg
tel. 620 3050
ruum V-413
e-mail aime.miilberg@ttu.ee
vanemsekretär Anne Martma
tel. 620 3050
ruum V-413
e-mail anne.martma@ttu.ee