Lembit Pallas

e-mail lembit.pallas@ttu.ee

Tallinna Tehnikaülikooli Matemaatikainstituut

Institute of Mahtematics
Tallinn University of Technology

YMX0233 Mathematical analysis II

Laiendatud ainekavad

Extended syllabus

Loengud eesti keeles

Lectures in English

Matemaatilise analüüsi ülesanded

Exercises of Mathematical analysis

Tuletiste ja integraalide tabelid/Tables of derivatives and integrals

Matemaatiline analüüs BCU4610 laiendatud ainekava

Matemaatiline analüüs I laiendatud ainekava

Matemaatiline analüüs II laiendatud ainekava

Higher mathematics 1st extended syllabus

Mathematical analysis 1st extended syllabus

Mathematical analysis 2nd extended syllabus

Eestikeelsed loengumaterjalid

Funktsioon

Funktsiooni piirväärtus ja pidevus

Funktsiooni tuletis

Tuletise rakendusi

Määramata integraal

Määratud integraal

Määratud integraali rakendusi

Mitme muutuja funktsioonid

Kordsed integraalid

Joon- ja pindintegraalid

Read

Lectures in English

Function

Limit and continuity

Differentiation

Applications of differentiation

Indefinite integral

Definite integral

Applications of definite integral

Functions of several variables

Multiple integrals

Line and surface integrals

Series

Ülesanded / Exercises

Matemaatiline analüüs I ülesanded

Matemaatiline analüüs II ülesanded

BCU4610 Matemaatiline analüüs ülesanded

Exercises of Higher mathematics 1st

Exercises of mathematical analysis 1st

Exercises of mathematical analysis 2nd

Tuletiste ja integraalide tabelid/Tables of the derivatives and integrals

Elementaarfunktsioonide tuletised/Derivatives of elementary functions

Elementaarfunktsioonide integraalid/Integrals of elementary functions