prof Jaan Janno

Ruum U05-415, E-post: jaan.janno@ttu.ee

Lingid õpetatavatele ainetele:

Matemaatiline analüüs I sügisel 2017   

YMR9140 Matemaatika doktorantidele II

YMX8120 Research project I (Uurimistöö I)

YMR8021 Numerical methods II (Arvutusmeetodid II)

YMF0020 Equations of mathematical physics (Matemaatilise füüsika võrrandid)