Tulemused seisuga 29.05

 

enäosusteooria ja matemaatiline statistika YMR0170

Programm

Loeng 1: Sündmus ja tõenäosus. Tehted sündmustega.

Loeng 2 Geomeetriline tõenäosus. Täistõenäosuse ja Bayesi valem.

Loeng 3. Juhuslik suurus. Diskreetne juhuslik suurus

Loeng 4. Binoomjaotusega juhuslik suurus. Poissoni jaotusega juhuslik suurus (uuendatud 26.02)

Ülesandeid (ülesandeid lisatud 17.03)

Loeng 5. Pidev juhuslik suurus, sh ühtlase jaotusega juhuslik suurus, eksponentjaotusega juhuslik suurus.

Ülesandeid

Loeng 7. Normaaljaotusega juhuslik suurus

Ülesandeid

Loeng 8. Piirteoreemid.

Loeng 9. Juhusliku suuruse momendid ja karakteristlik funktsioon

Loeng 10. Juhuslik vektor

Loeng 11. Juhusliku suuruse funktsioon

Loeng 12. Juhuslik funktsioon

Loeng. Kirjeldava statistika meetodid

Loeng 13. Matemaatiline statistika. Üldkogumi parameetrite hindamine

Ülesandeid

Loeng 14. Matemaatiline statistika. Hüpoteeside kontroll

Ülesandeid

Loeng 15. Lineaarne regressioon

 

 

Koduülesanded

Koduülesanded 1, esitamine 2. õppenädalal

Koduülesanded 2, esitamine 3. õppenädalal jne.

Koduülesanne 3

Koduülesanne 4

Kordamisülesanded vastustega

Koduülesanne 5

Koduülesanne 6

Koduülesanne 7

Koduülesanne 8

Kordamisülesanded vastustega

 

 

Statistika koduülesanne

 

Kordamisküsimused teooria esimese osa kohta (uuendatud 3.02.12)

Kordamisküsimused teooria teise osa kohta

Kordamisküsimused statistikaosa kohta (mõisted ja praktilise rakendamise nõuded)


 

 

Andmestikke

HBS_PUF_2010

klass.xls

kaugoppijad.xls

 

Lisad

Standardse normaaljaotusega juhusliku suuruse jaotusfunktsiooni tabel

Kreeka tähestik